เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • 01 มอเตอร์พัดลมรับประกัน 10 ปี อุปกรณ์ควบคุม รีโมท สวิทซ์ผนัง และอุปกรณ์ต่อพ่วง รับประกัน 2 ปี การรับประกันสินค้า นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยต้องแสดงหลักฐาน ใบรับประกัน หรือ เอกสารการซื้อ โดยรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้ การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น

 • 02 กรณีดังต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในข่ายการรับประกัน

  2.1 การดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนต่างๆ โดยผู้ขาดความชำนาญ หรือนอกเหนือจากคู่มือแนะนำการใช้งาน

  2.2 เสียหายจากการใช้งานผิดประเภท ความประมาทเลินเล่อ การตกหล่น เสียหายจากภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ฟ้าผ่า เสียหายจากระบบไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าตก เสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือ แมลง เสียหายจากภัยจลาจล ภัยสงคราม

  2.3 ความเสียหายจากการเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน ชิ้นส่วนที่สึกหรอ สิ้นเปลือง เช่น แก้ว ยาง พลาสติก ถ่านรีโมท และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

 • 03 บริการหลังการขาย

  3.1 สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน


  3.2 สินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน

บริการติดตั้งพัดลม

 • 04 ค่าบริการติดตั้งพัดลมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • 05 อุปกรณ์และวิธีการติดตั้งมาตรฐาน

  5.1 กีดฝ้าเพดานไม่เกิน 10x10ซม. แล้วนำไม้แท่งเข้าไปยึดกับโครงฝ้าเพื่อรับน้ำหนักพัดลม (กรณีที่ปิดฝ้าเพดานเรียบร้อยแล้ว)

  5.2 ติดตั้งฐานแขวน โดยอึดกับไม้แท่งที่ค้ำไว้ แล้วนำพัดลมที่ประกอบเรียบร้อยไปแขวนให้ลงล็อกตัวฐานแขวน

  5.3 ต่อสายไฟพัดลมกับสายไฟที่เตรียมไว้หน้างานให้เรียบร้อย แล้วปิดฝ้าเพดานด้วยฝาครอบพัดลม (ซึ่งจะปิดรอยกีดฝ้าเพดานให้สนิดโดยไม่ต้องเก็บฝ้า)

 • 06 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่รวมในค่าบริการ (ข้อ 3) และค่าติดตั้ง (ข้อ 4) ต้องเสนอเพิ่มเติม

  6.1 กรณีหน้างานอยู่ต่างจังหวัด ต้องคิดค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอื่นๆ

  6.2 กรณีเพดาน หรือ จุดติดตั้งสูงเกิน 4 เมตร ต้องมีค่าความเสี่ยง และค่าขนย้ายประกอบนั่งร้านต้องเสนอเพิ่มเติม

  6.2 กรณีต้องมีการเดินสายไฟมายังจุดติดตั้งพัดลม ต้องเสนอราคาเพิ่มตามหน้างานนั้นๆ

  6.4 กรณีต้องทำงานนอกเหนือเวลาทำงานปกติของบริษัทฯ ต้องคิดค่าล่วงเวลา เพิ่ม

  6.5 อุปกรณ์การติดตั้งพิเศษตามที่ลูกค้าต้องการ ต้องเสนอเพิ่มตามที่ตกลงกันเป็นกรณี

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า บริษัท เบรนไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  เลขที่ 4 ซอย เฉลิมพระเกียรต ร.9 48 แยก 11 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.
  เบอร์โทร: 02-7266505-6 เบอร์แฟกซ์: 02-726-6707 มือถือ: 098-281-4304 Email: info-service@mrken-fan.com Website: www.mrken-fan.com