ข่าวสาร

Coming Soon New Mr.Ken Concept Store

21 Jun 2021

Coming Soon Mr.Ken Concept Store โฉมใหม่


คอยพบกับ MR.KEN โชว์รูมพัดลมที่ใหญ่ที่สุด มีรูปแบบพัดลมที่หลากหลาย พร้อมพัดลมเพดานต้นแบบรุ่นใหม่ ๆ 

ให้คุณลูกค้าได้เข้าไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อ เพื่อตกแต่งห้องต่าง ๆ รวมจนถึงศูนย์บริการ ที่ได้มาตรฐานที่พร้อมรอให้

บริการคุณลูกค้าทุกท่าน

 

 

 

 

กลับไปที่ข่าวสาร