ข่าวสาร

FREE : บริการดูหน้างาน

24 Apr 2020

พวกเราทีมงานพัดลมเพดาน MR.KEN ยินดีให้บริการดูหน้างาน พร้อมให้คำปรึกษาในการเือกซื้อพัดลม

 

ให้เหมาะสมในแต่ล่ะพื้นที่ รวมถึงการให้คำแนะนำในการเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้งพัดลม

 

กลับไปที่ข่าวสาร