ข่าวสาร

GRAND SALE

10 Feb 2020

GRAND SALE

 

 

Hurry up! Big promotion to thank you all customer "MR.KEN Grand Sales 2020" get discount 25% for all item in the brochure  (this promotion can't join with another campaign, promotion until stock last)


 

 

1.    - Fino Pink                                     13.         - KEN52 DC MB-BK HR  

2.     - MEGA-ALU 100                              14.          - KEN52 AC MB-BK HR

3.   - MEGA-WH 100                              15.          - KEN52 DC WH-WH HR

4.   - MELA CH-RED                               16.          - KEN52 AC WH-WH HR

5.    - MELA CH-WH                               17.          - SLICE 42 WH

6.    - SOLE BN-RED                              18.         - SLICE 42 GS

7.   - SOLE BN-YELLOW                         19.        - SLICE 42 YELLOW

8.   - 4UFO WH-LED                              20.         - BALI SL (E27) WH-WH

9.- WINDMILL DW-WALNUT              21.         - CANVAS 52 WP

 

10.- WINDMILL WH-WHITE                   22.       - CANVAS 52 WP SL

 

11.- WINDMILL WH-WHITE/LED            23.             - HERITAGE EB

12.- HERITAGE AB                               24.              - F803 - MAPLE(NL&SL)

                                                                                                25.               -F803 - WH(NL&SL)

 

กลับไปที่ข่าวสาร